Skip to content

Urbani vrt i Taborec

Posted in Gradski vrtovi

Gradske gredice u sklopu projekta Urbani vrtovi kojeg provode 24 sata i Radio Kaj, nakon Zagreba, Osijeka i Velike Gorice, uskoro će besplatno obrađivati i građani Samobora. Grad Samobor raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima u svrhu proizvodnje hrane povrća i jagodastog voća, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Radi se o 25 parcela, površine po 50 četvornih metara koje se nalaze na području bivše vojarne Taborec. Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara. Pravo podnošenja zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području grada Samobora. Pri utvrđivanju liste prednost će se ostvarivati prema socijalnom kriteriju, obzirom na status hrvatskog branitelja, status umirovljenika te uzimajući u obzir broj članova kućanstva. Ugovori s korisnicima bit će potpisani u Samoboru početkom travnja, na svečanom otvorenju Gradskog vrta.

loading