Skip to content

Vlada RH donijela Uredbu o uslužnim područjima u RH

Posted in Vijesti

ZAGREB – Uredbu o uslužnim područjima, kojom se uspostavljaju uslužna područja, određuju njihove granice i društvo preuzimatelj, donijela je, temeljem Zakona o vodnim uslugama, na 230. sjednici u srijedu, 28. lipnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske. Uredbom je uspostavljeno 41 uslužno područje s isto toliko jedinstvenih isporučitelja vodnih usluga. Prema toj Uredbi, uslužno područje 1 obuhvaća sve gradove i općine u Međimurskoj županiji, a društvo preuzimatelj su Međimurske vode d.o.o., Čakovec. Svi gradovi i općine u Varaždinskoj županiji uslužno su područje 2 i društvo preuzimatelj je Varkom d.o.o., Varaždin. Na uslužnom području 3 društvo preuzimatelj su Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica i područje obuhvaća Koprivnicu i Križevce te općine Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Grad Đurđevac i općine Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji u uslužnom su području 4 koje obuhvaća i dio Bjelovarsko-bilogorske županije, a preuzimatelj su Vodne usluge d.o.o., Bjelovar. Svi gradovi i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji uz Općinu Jakovlje su uslužno područje 9, kojem je društvo preuzimatelj Zagorski vodovod d.o.o., Zabok. Uslužno područje 10 obuhvaća Grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća u Zagrebačkoj županiji, a društvo preuzimatelj je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić. Grad Zagreb je u uslužnom području 11, uz gradove Jastrebarsko, Samobor i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak u Zagrebačkoj županiji te je njihovo društvo preuzimatelj Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. Uslužno područje 12 obuhvaća Grad Veliku Goricu te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji te naselje Veliko Polje iz Grada Zagreba, dok je društvo preuzimatelj na uslužnom području 12 VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica. Gradovi Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka, Rakovec i Rugvica u Zagrebačkoj županiji i Grad Čazma iz Bjelovarsko-bilogorske županije su uslužno područje 13, a preuzimatelj je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb. Općina Krašić iz Zagrebačke županije u uslužnom je području 14, gdje je društvo preuzimatelj Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac.

loading