Skip to content

Za izgradnju potresom uništene crkve u Kravarskom deset milijuna kuna

Posted in Vijesti

KRVARSKO – Crkva u Kravarskom, koja je u potpunosti stradala u „petrinjskom“ potresu, ponovno se gradi. Ugovor vrijedan 10,2 milijuna kuna, dodijeljen putem Javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, u subotu, 23. travnja 2022. godine, župniku Župe Uzvišenja svetoga Križa Siniši Blatariću, uručio je zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović. – Zahvaljujući Vladi RH, Zagrebačka županija raspolaže sa 160 milijuna kuna za obnovu potresom oštećenih objekata, a ovaj Ugovor samo je jedan od mnogih kojima će se pomoći obnova stradalima, posebice u općinama Kravarsko i Pokupsko te gradovima Velika Gorica i Zaprešić, rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, sinergijom Vlade, Županije, gradova i općina te svih dionika, obnova od katastrofalnog potresa intenzivira se i u Zagrebačkoj županiji i u svim ostalim stradalim sredinama. Crkva u Kravarskom je u potresu u potpunosti bila urušena i postala je simbolom stradanja ovog kraja. U ožujku 2021. godine, počelo je uklanjanje u potresu urušene građevine župne crkve, u tijeku je izgradnja nove zgrade, za koju se očekuje da će biti završena do kraja 2022. godine.

loading