Skip to content

Za još bolju transparentnost Grad Zaprešić priprema web platformu

Posted in Vijesti

ZAPREŠIĆ – Zaprešić je svrstan među gradove s najvišom ocjenom 5 prema najnovijem istraživanju svih županija, gradova i općina čiju je analizu proračunske transparentnosti izradio Institut za javne financije za razdoblje studeni 2020. do travanj 2021. godine. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije temeljem kojih se građani mogu angažirati i pokušati utjecati na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji, a razina transparentnosti konkretno se mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica. -Kontinuirano se radi na podizanju razine informiranosti i uključenosti građana u gradske odluke i dokumentaciju- rekao je gradonačelnik Željko Turk te je najavio i izradu web platforme koja će građanima pružiti niz elektroničkih usluga i mogućnosti, lakšu komunikaciju s gradskim službama te jasniji uvid u funkcioniranje Grada i stanje gradskog proračuna.

 

loading