Skip to content

Za obnovu Brozove zgrade u Klanjcu gotovo 17 milijuna kuna

Posted in Vijesti

KLANJEC – Odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 16,83 milijuna kuna za projekt konstruktivne sanacije Brozove zgrade na Trgu Antuna Mihanovića u Klanjcu donijelo je Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija. Riječ je o zgradi u kojoj su smještene Gradska knjižnica i Porezna uprava, a projekt uključuje izradu projektne dokumentacije i konstruktivnu obnovu zgrade čiji je aneks, odnosno Dječji odjel Gradske knjižnice i dvorane na katu i potkrovlju, od petrinjskog potresa, privremeno neuporabljiv zbog nastalih oštećenja. Trenutni radovi na zgradi Gradske knjižnice, radovi su hitne sanacije kako ne bi došlo do još većeg oštećenja zgrade, a s iznosom od nešto više od 100 tisuća kuna, financira ih Grad Klanjec vlastitim sredstvima.

loading