Skip to content

Za obnovu javnih zgrada u Zagrebačkoj županiji na raspolaganju 80 milijuna kuna

Posted in Vijesti

ZAGREB – Raspisan je javni poziv za financiranje troškova sanacije šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom, a ove godine za tu svrhu na području Zagrebačke županije bit će na raspolaganju 80 milijuna kuna decentraliziranih sredstava. Visina odobrenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje sanacija ovisit će o indeksu razvijenosti grada ili općine na kojem se nalazi oštećena zgrada javne namjene. Tako će se prijave iz gradova i općina koji spadaju u prve četiri skupine razvijenosti financirati u iznosu do 100% iznosa vrijednosti projekta, dok će prijave onih koji spadaju u V. VI. VII. i VIII. skupinu razvijenosti, financirati s maksimalnim iznosom do 80% vrijednosti projekta.

loading