Skip to content

Za održavanje i građenje mreže javnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije osigurano 16,4 milijuna eura

Posted in Vijesti

KRAPINA – Na temu realiziranih aktivnosti Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, s osvrtom na planove u 2023., održana je u petak, 24. veljače 2023. godine, konferencija za medije u Krapini. Prošle godine ŽUC, koji upravlja s mrežom javnih cesta ukupne dužine 671 kilometar, realizirao je radove ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, od čega je na redovno održavanje cesta utrošeno 2,8 milijuna eura, na izvanredno 622 tisuće eura, a na sanaciju klizišta 474 tisuće eura. – U ovoj se godini planiraju radovi na održavanju i građenju mreže javnih cesta ukupne vrijednosti 16,4 milijuna eura, a plan je znatno veći u odnosu na proteklu godinu zbog radova koji će se realizirati u suradnji s Fondom solidarnosti Europske unije, a tiču se vraćanja u ispravno stanje prometne infrastrukture oštećene u potresima, ističe ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec. Zadovoljstvo realiziranim radovima na području Krapinsko-zagorske županije u ingerenciji ŽUC-a izrazio je župan Željko Kolar, naglasivši kako će u samo godinu i pol dana u modernizaciju cesta i sanaciju propusta te klizišta na području županije biti uloženo više od 60 milijuna kuna, zahvaljujući Fondu solidarnosti te je zbog toga i prolongirano planirano kreditno zaduženje za ulaganje u cestovnu infrastrukturu, od 30 milijuna kuna.

loading