Skip to content

Za potrebe Visoke škole Zagrebačka županija darovala nekretninu Ivanić Gradu

Posted in Vijesti

IVANIĆ GRAD – Nekretninu od gotovo dvije tisuće četvornih metara, vrijednosti 7,1 milijuna kuna, za potrebe Visoke škole, Zagrebačka županija darovala je Ivanić Gradu. Ugovor o darovanju ovog petka, 10. prosinca 2021. godine, u novoizgrađenom prostoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, potpisali su župan Stjepan Kožić i gradonačelnik Javor Bojan Leš. Time će Visoka škola Ivanić-Grad dobiti nove prostorije za kabinete, učionice i laboratorije, te restoran i đački dom. – Izuzetno sam zadovoljan što Županija može darovati ovu nekretninu za potrebe školovanja, jer od 2001. godine od kada sam župan Zagrebačka županija značajna sredstva iz godine u godinu ulaže u obrazovanje – istaknuo je župan Kožić. Inače, radi se o od 20 milijuna kuna, a projekt za apliciranje za dobivanje bespovratnih sredstava Europske unije je u izradi. – Od lani s upisom prve generacije visokog obrazovanja fizioterapeuta možemo se pohvaliti da je Ivanić Grad jedan od tri grada u županiji koji građanima omogućuje visokoškolsko obrazovanja, za što su u Županiji puni razumijevanja – rekao je gradonačelnik Leš. Realizacijom ove investicije Ivanić-Grad će se pozicionirati kao grad, ne samo lječilišnog turizma, već i studenata i visokog obrazovanja.

loading