Skip to content

Za projekt bespovratnih poticaja za kupnju nekretnina Grad Čakovec osigurao 500 tisuća kuna

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Projekt bespovratnih poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca, odlično je prihvaćen među građanima, naglasila je na konferenciji za medije u srijedu, 08. prosinca 2022. godine, gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini. S ciljem poticanja mladih na ostanak i doseljavanje u ruralna područja Čakovca, Grad je za tu namjenu u proračunu za 2022. godinu osigurao 500 tisuća kuna, a bespovratni poticaj dobit će ukupno 11 obitelji koje su se javile na raspisani Javni natječaj Grad Čakovca. Poticaji se dodjeljuj za kupnju nekretnine na području mjesnih odbora: Ivanovca, Krištanovca, Kuršanca, Mačkovca, Mihovljana, Novog Sela na Dravi, Novog Sela Rok, Savske Vesi, Slemenica, Šandorovca, Štefanca, Totovca i Žiškovca. Minimalan iznos poticaja koji se mogao ostvariti je 30 tisuća kuna, a najviši 50 tisuća kuna, ovisno o ostvarenim bodovima koji su se dodjeljivali temeljem nekoliko mjerila: dužini prebivališta na području Grada Čakovca, broju djece i imovinskom stanju, pojasnila je gradonačelnica Cividini.

– Prije svega drago mi je što su ovi mladi ljudi odabrali grad Čakovec za život i za svoju obitelj. Vjerujem da su se odlučili na život u mjesnim odborima zbog ljepote tih naselja, ali i zbog svega onoga što im Čakovec, kao sjedište Međimurske županije, može ponuditi, rekla je Cividini. Projekt bespovratnih poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca nastavlja se i dalje te će proširen  i na dodjelu potpora za ugradnju sunčanih panela na obiteljske kuće.

loading