Skip to content

Za sanaciju zgrade zaprešićkog Pučkog otvorenog učilišta 24 milijuna kuna Zagrebačke županije

Posted in Vijesti

ZAGREB – Za izradu projektne dokumentacije i sanaciju zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, u sklopu Javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, dodijeljeno je 23,78 milijuna kuna. Ugovore su u utorak, 21. lipnja 2022. godine, u prostorima Zagrebačke županije u Zagrebu, potpisali su gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Potpisivanje ovih ugovora preduvjet je za raspisivanje javnih natječaja te sam početak radova, kaže gradonačelnik Zaprešića Željko Turk te ističe kako Pučko otvoreno učilište nije u svom prostoru i trenutno ne provodi projekte i programe, jer zgrada čeka sanaciju, a ovim potpisima, stvoreni su preduvjeti za raspisivanje natječaja za radove. – Očekujemo da radovi na sanaciji krenu u zadnjem kvartalu godine i predviđeno je da će radovi trajati od 20 do 24 mjeseca, rekao je Turk. Prema procjenama, šteta od potresa u Zagrebačkoj županiji iznosi 1,2 milijarde kuna, a samo na području Grada Zaprešića taj iznos je 600 milijuna kuna. – Nakon ova dva ugovora, iznos za sanaciju šteta javnih zgrada u Zaprešiću iznosi oko 25 milijuna kuna. Kroz Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, koji je objavljen u travnju, zaprimljena su 62 zahtjeva za odobrene sredstava, a do sada smo, uključujući i ova dva, potpisali 28 ugovora s ukupnim iznosom od oko 50 milijuna kuna, naglasio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Sredstva osigurana za obnovu javnih zgrada su decentralizirana sredstva Zagrebačke županije. U ovoj je godini za tu namjenu osigurano 80 milijuna kuna, a u idućoj i u 2024. godini, po 40 milijuna kuna.

loading