Skip to content

Za udruge koje brinu o najranjivijim skupinama društva Međimurska županija osigurala 145 tisuća eura

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Na Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Međimurske županije, pristiglo je 58 prijava, a 55 ih je zadovoljilo uvjete natječaja. – Iz raspodjele sredstava vidljivo je da Međimurska županija ovim natječajem osigurava potporu udrugama čije aktivnosti olakšavaju svakodnevni život najranjivijim skupinama – djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom, umirovljenicima i braniteljima, istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec. Ukupan iznos iz proračuna Međimurske županije je 145.543 eura, od čega programima iz područja zaštite potrošača pripada 5.973 eura, za potrebe branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji 29.000 eura, za programe udruga umirovljenika 33.200 eura, za zdravstvenu i socijalnu zaštitu te za potrebe osoba s invalidnošću 44.850 eura, a za programe vezane uz djecu i mlade, ljudska prava te demokratizaciju i razvoj civilnog društva 32.520 eura.

loading