Skip to content

Zagrebačka županija financira devet specijalizacija liječnika

Posted in Vijesti

ZAGREB – Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kuna Domu zdravlja Zagrebačke županije za financiranje 9 specijalizacija i to tri iz pedijatrije, tri iz ginekologije, dvije iz radiologije i jednu iz fizikalne medicine. Sredstva će se koristiti za troškove plaća i ostalih naknada  doktora medicine za vrijeme specijalističkog usavršavanja. Ovo je jedna u nizu mjera koju Zagrebačka županija provoditi kako bi osigurala kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svom području.

loading