Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Zagrebačka županija nabavila tri pokretna respiratora

Posted in Vijesti

ZAGREB – Zagrebačka županija prijavila je projekt na poziv koji je raspisala Centralnoeuropska inicijativa za nabavu tri pokretna respiratora od kojih su dva namijenjena Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije koji skrbi o svim žiteljima županije, dok je jedan pokretni respirator namijenjen Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra koja skrbi za više od 100 kroničnih pacijenata dječje dobi. Kako bi se pružio kvalitetan odgovor na globalnu pandemiju uzrokovanu COVID-19, cilj poziva s iznimno kratkim rokom za pripremu samih projekata i prijavu od svega trinaest dana, bio je između ostalih i brzo rješavanje specifičnih potreba u području zdravstva i telemedicine u državama članicama CEI. Ukupno je na raspolaganju 600.000 eura za 17 država članica, dok je maksimalni iznos financiranja za pojedini projekt 40.000 eura. Financiranje je u 100%-om iznosu troškova predviđenih projektom, no Zagrebačka županija odlučila je nabaviti tri respiratora čiji ukupni trošak prelazi 40.000 eura tako da će dio sredstava za nabavu pokretnih respiratora biti osiguran iz proračuna Zagrebačke županije.

loading