Skip to content

Zagrebačka županija nagrađuje najuspješnije škole u prikupljanju starog papira

Posted in Vijesti

ZAGREB – Bez obzira na sve izazove pandemije koronavirusa u 61 matičnoj i područnoj osnovnoj školi na području Zagrebačke županije prikupljeno je 162.860 kg starog papira i od sječe sačuvano 3.257 stabala. Akcija sakupljanja papira trajala je od 9. rujna 2019. godine do 26. lipnja 2020. godine, a u njoj je sudjelovalo 20.403 učenika. I ove godine najviše staroga papira po učeniku – 425,58 kilograma prikupila je Područna škola Rakitovec. U PŠ Dubranec prikupljeno je 265,41 kilograma, u PŠ Buševec u Vukovini 220,54 kilograma, u  PŠ Donja Kupčina u Pisarovini 204,14 kilograma, u PŠ Pojatno 142,79 kilograma, u PŠ Donja Lomnica 120,19 kilograma, a u PŠ Mraclin 117,40 kilograma papira po učeniku. PŠ Rakitovec koja je godinama „prvak“ u sakupljanju starog papira u Zagrebačkoj županiji, ove godine dodijeljen zlatni status međunarodnih Ekoškola.  Zagrebačka županija ove godine za sedam najuspješnijih škola osigurala je novčane nagrade po 15.000 kuna za nabavu opreme po izboru.

loading