Skip to content

Zagrebačka županija osigurala 55 tisuća eura za udruge za zaštitu okoliša i prirode

Posted in Vijesti

ZAGREB – Rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode, Zagrebačka će županija u ovoj godini poduprijeti s 55 tisuća eura, a natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 5. svibnja 2023. godine. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 700 eura, a najveći 5.300 eura. U sklopu ovog natječaja prijavitelji mogu ugovoriti jedan projekt i to na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine. Detalji natječaja objavljeni su na internetskoj stranici Zagrebačke županije.

loading