Skip to content

Zagrebačka županija osigurala 645 tisuća eura za obnovu crkve u Velikoj Gorici

Posted in Vijesti

VELIKA GORICA – Ugovor, vrijednosti gotovo 645 tisuća eura, za konstruktivnu obnovu crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, župniku Norbertu Ivanu Koprivecu uručio je u petak, 5. svibnja 2023. godine, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec. Radi se o decentraliziranim sredstvima koja su osigurana javnim pozivom za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije. Zadovoljan što će se intenzivirati radovi na sanaciji zvonika „velikogoričke katedrale“, zamjenik župana Ervin Kolarec, istaknuo je kako je Zagrebačka županija do sada potpisala 75 ugovora za sanaciju šteta od potresa od čega su 23 za područje Velike Gorice. Kako se moglo čuti, uskoro će na velikogoričkom području biti uručena još dva ugovora: jedan za izgradnju nove Područne škole u Dubrancu te drugi za sanaciju Društvenog doma u Mjesnom odboru Kozjača.

loading