Skip to content

Zagrebačka županija potresom pogođenim gradovima i općinama uplatila 5,5 milijuna kuna

Posted in Vijesti

ZAGREB- Zagrebačka županija za hitne intervencije na oštećenim objektima u Pokupskom, Kravarskom, Pisarovini, Zaprešiću, Jastrebarskom i Ivanić-Gradu uplatila je ovim gradovima i općinama 5,5 milijuna kuna. Sredstava su namijenjena kako bi se nabavio nužan građevinski materijal za sanaciju oštećenih objekata, posebice krovišta i dimnjaka.Po 1,5 milijuna kuna uplaćeno je općinama Kravarsko i Pokupsko, milijun kuna Gradu Zaprešiću, a po pola milijuna kuna gradovima Jastrebarsko i Ivanić-Grad te Općini Pisarovina. U obilasku terena, ove srijede, 30. prosinca 2020. godie u Kravarskom, Pokupskom i Pisarovini župan Kožić rekao je da će se sve materijalne štete sanirati, a ono što je najvažnije jest da na području Zagrebačke županije nema ljudskih žrtava. Niz intervencija imali su županijski vatrogasci, a timovi Crvenog križa pomažu na terenu u našoj i susjednoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa za područje Zagrebačke županije Vlada Republike Hrvatske odobrila je 10 milijuna kuna. Sve žurne službe su na terenu i maksimalno se radi na saniranju štete.

loading