Skip to content

Zagrebačka županija sa 2 milijuna kuna sufinancira projektnu dokumentaciju

Posted in Vijesti

ZAGREB – Zagrebačka županija putem javnog poziva u vrijednosti 2 milijuna kuna sufinancirati će u ovoj godini troškove izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i ostalih izvora. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog javnog poziva su gradovi i općine s područja Županije, a sufinanciraju se dokumenti poput studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, tehnički elaborati, glavni i izvedbeni projekt i sl. Visina iznosa sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije utvrđena je sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 4 dokumenta za sufinanciranje, a maksimalan iznos potpore po jednom prijavitelju iznosi 280 tisuća kuna. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. studenoga 2021. godine. Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije.

loading