Skip to content

Zahvaljujući EU projektu “PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji” otvoreno 12 novih obrta

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Varaždinska županija sa svojim je partnerima uspješno provela projekt „LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ“, vrijedan gotovo dva milijuna kuna i u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Dio projektnih aktivnosti bio je usmjeren prema nezaposlenim osobama, a dio prema članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Zahvaljujući projektu osigurana je pomoć nezaposlenim osobama da se samozaposle, odnosno otvore svoj obrt. Ukupno je otvoreno 12 novih obrta koji su ostvarili novčanu potporu kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, za što je bilo osigurano 405.000,00 kuna, koja su u potpunosti iskorištena. Također je  osobama pruženo i poslovno mentoriranje kroz vanjskog pružatelja usluge pa su obrti usvojili i dodatna znanja, a sve prema svojim potrebama, iz područja financija, marketinga, prodaje, poslovnog planiranja, prodajnih i pregovaračkih vještina, poreznog sustava za poduzetnike, suočavanja s izazovima na tržištu radnog i trgovačkog prava. Partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Razvojna agencija Sjever-DAN i udruga „Njezina druga šansa“.

loading