Skip to content

Započele katastarske izmjere na području Grada Zaprešića i Općine Bistra

Posted in Vijesti

ZAPREŠIĆ/BISTRA – Terenski radovi nove katastarske izmjere s ciljem izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige započele su za dio katastarske općine Bistransko Podgorje. Radit će se temeljem Odluke o katastarskoj izmjeri na području Zaprešića i Općine Bistra u suradnji s Državnom geodetskom upravom. Ukupna vrijednost radova je 1,3 milijuna eura financiranih iz državnog proračuna, a provode se uz stručni nadzor Odjela za katastar nekretnina Zaprešić i Državne geodetske uprave. Katastarska izmjera omogućit će građanima trajno rješenje pitanja granica vlasništva, kao i mogućnost razvrgnuća suvlasničkih odnosa te legalizaciju neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjena, kupoprodaja i nasljeđivanja, rasčišćavanja i prijenosa te registracije prava vlasništva. – Izradom i usklađivanjem novih izmjera u katastru i zemljišnim knjigama značajno će se doprinijeti i razvoju gospodarstva na ovom području, rekao je gradonačelnik Zaprešića Željko Turk. Termini omeđivanja dostupni su na internetskom portalu katastarske izmjere te u terenskom uredu katastarske izmjere.

loading