Skip to content

Zelena čistka i ove godine u Koprivnici

Posted in Vijesti

KOPRIVNICA – Zelenu čistku – akciju čišćenja divljih odlagališta otpada organizira i ove godine Grad Koprivnica, a akcija će se održati u subotu, 22. travnja 2023. godine, od 09,00 sati, dok je okupljanje sudionika predviđeno u 08,30 sati kod nekadašnje vage na prostoru koprivničkog Sajmišta. Ove godine čistit će se tri lokacije: dvije u prigradskom naselju Draganovec i jedna u prigradskom naselju Kunovec Breg. 22. travnja ujedno se obilježava i Dan planeta Zemlje, što je dodatan poticaj za organizaciju ove hvalevrijedne aktivnosti. Koprivnica je odličan primjer dobre prakse, kad se govori o poticanju svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, a sve s ciljem očuvanja okoliša i prirode čemu u prilog najbolje govore podaci o količini prikupljenog razvrstanog otpada. Akcija je i ove godine dio projekta „Od izvora do mora“ te ovisno o broju okupljenih volontera i količini prikupljenog otpada, moguće je osvojiti nagradni fond za kupnju sadnica drveća za urbano pošumljavanje. Detalji o prijavi i akciji dostupni su na mrežnoj stranici Grada Koprivnice.

loading