Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Župan Željko Kolar na HRT-u o štetama od potresa

Posted in Vijesti

ZAGREB – Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar kazao je u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” u srijedu 2. rujna da je on proglasio elementarnu nepogodu za Gornju Stubicu i Mariju Bistricu jer su tu najveće štete.

– Imali smo 545 zahtjeva ljudi. Ukupno procijenjena šteta je oko 75. 5 milijuna kuna s time da imamo 53 objekta koji su privremeno nesposobni da se u njima živi, a za 28 objekata je predviđeno potpuno rušenje, rekao je Kolar.

Kolar je naglasio da su štete bile i na školama. Dodao je da će se jedna područna škola morati srušiti i izgraditi nova, a ostale su osposobljene za početak nove školske godine. Kolar je naglasio da je svim ljudima osiguran nužni smještaj koji su morali napustiti svoje domove. Istaknuo je da se Vlada ponijela neodgovorno jer je išla na izbore prije donošenja Zakona. Kolar je dodao da je ova godina izgubljena za bilo kakvu obnovu.

loading